Ook als het gaat om personeel vind ik het belangrijk om geschillen te voorkomen. Ik adviseer daarom bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten en (personeels)reglementen. Heldere afspraken zorgen er in veel gevallen voor dat conflicten worden voorkomen.

Helaas lukt dit niet altijd. Zo kan het zijn dat je afscheid wilt nemen van een werknemer, er een geschil ontstaat over een concurrentiebeding of dat er problemen zijn bij de ziekte en re-integratie van de werknemer. Ik adviseer bij een oplossing en waar nodig sta ik de werkgever bij in een procedure.  

Ik adviseer onder meer over de volgende onderwerpen:

 • arbeidsconflicten;
 • ontslag (op staande voet)/schorsing/loonsanctie;
 • geschillen over concurrentie- en relatiebedingen;
 • opstellen en beoordelen van arbeidscontracten en voorwaarden;
 • opzegtermijnen;
 • transitievergoeding en billijke vergoeding;
 • reorganisaties;
 • CAO bepalingen;
 • managementovereenkomsten;
 • ziekte en re-integratie;
 • procedure bij UWV of kantonrechter.