Loondoorbetaling tijdens ziekte in het kort


Als een werknemer ziek is moet een werkgever twee jaar lang het loon van de zieke werknemer doorbetalen. Na twee jaar ziekte stopt de verplichting om loon door te betalen en heeft de werknemer, als hij of zij nog steeds arbeidsongeschikt is, recht op een WIA-uitkering.

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid heeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst op te zeggen (na toestemming van het UWV). Toch blijken werkgever dit niet altijd te (willen) doen en houden deze zieke werknemer op de loonlijst. Dit heet een "slapend dienstverband".

Slapend dienstverband: de werknemer zit ziek thuis en ontvangt geen loon, maar wordt toch door de werkgever in dienst gehouden. 
 

Waarom? Omdat ook een zieke werknemer recht heeft op de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd door de werkgever na twee jaar ziekte. De hoogte van de transitievergoeding kan behoorlijk oplopen! Het argument van de werkgever is vanuit financieel oogpunt: de werkgever heeft twee jaar loon moeten doorbetalen en kosten gemaakt voor de re-integratie en moet vervolgens ook nog de transitievergoeding betalen. 

Het gevolg van deze slapende dienstverbanden is dat zowel de werkgever als de werknemer in onzekerheid blijven. Het dienstverband blijft bestaan, maar heeft feitelijk geen inhoud meer. Ook wordt hiermee tegengehouden dat de werknemer aanspraak kan maken op de transitievergoeding. 

 

Compensatie transitievergoeding


Ook de wetgever heeft ingezien dat dit een grote kostenpost kan zijn voor de werkgever. Per 1 april 2020 treedt de "Regeling compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte" in werking. Als de werkgever een werknemer ontslaat na twee jaar ziekte en aan de werknemer de transitievergoeding betaalt, dan kan de werkgever met deze regeling de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. 

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

  • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
  • de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Maar let op, de compensatie geldt alleen voor de transitievergoeding berekend op het moment dat de werknemer twee jaar ziek was. Als voorbeeld: stel dat een werknemer op 1 juni 2019 twee jaar ziek was, maar de werkgever zegt de arbeidsovereenkomst pas op per 1 december 2019, dan heeft de werkgever alleen recht op compensatie van de transitievergoeding berekend per 1 juni 2019. De opgebouwde transitievergoeding voor de periode 1 juni 2019 tot 1 december 2019 wordt niet gecompenseerd en blijft voor rekening van de werkgever. 

Voor werkgever is het dus beter om snel te handelen!

De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald.

 

Werkgever verplicht om slapende dienstverbanden te beëindigen?


Zoals gezegd kan de werkgever dus tegenhouden dat de werknemer aanspraak kan maken op de transitievergoeding: hij houdt dan de werknemer gewoon in dienst. Hiervan is gezegd dat dit niet fair is tegenover de zieke werknemer. Zeker nu de werkgever gecompenseerd wordt voor de betaalde transitievergoeding, zou het niet eerlijk zijn om dit weg te houden van de werknemer. 

Aan de Hoge Raad is daarom de vraag voorgelegd of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding te betalen. Een belangrijke vraag, want voor veel (zieke) werknemers kan dit aanleiding zijn om de werkgever te vragen het dienstverband te beëindigen. 

Op 18 september 2019 heeft de advocaat-generaal van de Hoge Raad een advies gegeven aan de Hoge Raad. Een advies van de advocaat-generaal wordt vaak door de Hoge Raad gevolgd. 

De advocaat-generaal komt tot de conclusie dat een werkgever in beginsel verplicht is om een slapend dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding te betalen. De nieuwe regeling op grond waarvan de werkgever compensatie kan vragen voor de betaalde transitievergoeding zorgt ervoor dat dit ontslag hem - feitelijk - niets kost. Dit kan dan ook geen argument meer zijn om het dienstverband te laten slapen. Het slapend houden van een dienstverband is in strijd met het goed werkgeverschap als hiervoor de enige reden is om betaling van de transitievergoeding te ontlopen. 

Op de werkgever rust dus de verplichting om, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het ‘slapende dienstverband’ te beëindigen, met betaling van een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Dit kan anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

 

Werkgever en (zieke) werknemer, kom in actie!

Het is dus voor zowel werkgever als werknemer goed om in actie te komen. 

De werknemer kan - na twee jaar ziekte - de werkgever vragen om zijn slapen dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding uit te betalen. Ik help je hier graag bij. 

Maar ook de werkgever heeft er voordeel bij om zo snel mogelijk in actie te komen. Zoals gezegd geldt de compensatie alleen voor de transitievergoeding berekend tot het moment waarop de werknemer 2 jaar ziek was. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst laat doorlopen, dat wordt ook de opgebouwde transitievergoeding hoger. Voor het gedeelte dat daarna is opgebouwd ontvangt de werkgever geen compensatie. Wil je weten hoe je dit aanpakt? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.