Even opfrissen, wat houdt de aanzegplicht in? Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is de werkgever verplicht uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer te laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. 

 

Agendeer!

Duidelijk: als je als werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluit, agendeer dan de einddatum én de datum waarvoor moet worden aangezegd. Op deze manier voorkom je dat termijnen over het hoofd worden gezien. Ben je te laat met de aanzegging? Dan is een aanzegvergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt één maandsalaris, of als de aanzegging te laat heeft plaats gevonden naar rato van de periode dat de werkgever te laat is. 

 

Schriftelijk!

De aanzegging moet schriftelijk plaatsvinden. Heb je een gesprek gehad met de werknemer waarin je hebt meegedeeld of de overeenkomst al dan niet wordt verlengd? Bevestig dit schriftelijk! Mondeling is niet voldoende, zo blijkt ook uit een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam. De werkgever had zelfs betere arbeidsvoorwaarden voor een nieuw contract voorgesteld, maar dit was alleen mondeling. Níet schriftelijk, dus werkgever moest wel de aanzegvergoeding betalen. 

 

Ook als wél wordt verlengd

In de praktijk wordt wel eens vergeten dat de aanzegging ook moet plaatsvinden als de arbeidsovereenkomst wél wordt verlengd. Als de werkgever een aanbod doet tot verlenging, moet hij in de aanzegging ook meedelen onder welke voorwaarden. Het zal niet vaak voorkomen dat de werknemer een beroep doet op de aanzegvergoeding - hij zal immers blij zijn met de verlenging en de verhouding niet op scherp willen zetten - maar hij heeft er wél recht op. 

Een voorbeeld uit de praktijk: de leidinggevende heeft aan de werknemer meegedeeld dat zij opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd krijgt. Op de laatste dag van haar vorige contract krijgt ze een nieuwe overeenkomst voorgelegd. Conclusie: te laat, aanzegvergoeding verschuldigd. 

 

Uitzonderingen

Wanneer geldt de aanzegplicht niet?

  • als de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van een project of ter vervanging van een zieke werknemer (er is in dat geval geen "harde" einddatum);
  • als de arbeidsovereenkomst geldt voor een kortere periode dan 6 maanden;
  • bij een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding. 

 

Aanzegging opnemen in de arbeidsovereenkomst

Het is mogelijk om in de arbeidsovereenkomst al op te nemen dat het contract niet wordt verlengd. Op die manier wordt voldaan aan de aanzegplicht. Toch heeft dit niet de voorkeur. Als je als werkgever later toch besluit een nieuw contract aan te bieden, bestaat het risico dat dit een "nieuwe" aanzegging is en deze te laat is.  

 

Ketenregeling

De aanzegverplichting staat los van de ketenregeling. In deze blog fris ik je geheugen over de ketenregeling op.

Ketenregeling: wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortgezet na het maximum van drie arbeidsovereenkomsten of twee jaar, dan ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.   

 

Werknemer moet op tijd zijn!

De werknemer moet op tijd in actie komen, wil hij aanspraak maken op de aanzegvergoeding. Binnen twee maanden na de einddatum van de arbeidsovereenkomst moet hij een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen. Doet hij dat niet? Dan komt zijn recht te vervallen. 

 

Mijn advies

Agendeer de termijnen en bevestig de aanzegging altijd schriftelijk aan de werknemer.